Outlook

Microsoft Office Outlook is een programma dat onderdeel is van het pakket Microsoft Office voor Windows. Het is een personal information manager en e-mailclient en kan daarmee tot de groupware gerekend worden.

Tot en met versie 2002 werd het programma gewoon 'Outlook' genoemd, vanaf versie 2003 werd het 'Microsoft Office Outlook' om duidelijker te maken dat het een onderdeel was van Microsoft Office. De belangrijkste functionaliteit bestaat uit het in onderlinge samenhang beheren van de volgende gegevens:
Binnen een bedrijf
In een organisatie kan Outlook worden gebruikt om deze gegevens te delen en met elkaar samen te werken met behulp van Microsoft Exchange Server. Zo kan bijvoorbeeld een centrale adressenlijst en distributielijst voor de verspreiding van e-mail worden bijgehouden, alsook het plannen van gezamenlijke meetings.

Outlook.com is gratis webmail van Microsoft. Als u een Outlook.com-account heeft (zelfs als dit eindigt met @hotmail.com, @hotmail.nl, @live.com of @msn.com), kunt u e-mail lezen en verzenden door u aan te melden bij Outlook.com.

U hoeft niet hieruit te kiezen. U kunt beide gebruiken: de Outlook.com-website wanneer u uw eigen computer niet bij de hand hebt en Outlook wanneer u de computer wel kunt gebruiken.

De versies
Outlook heeft tegenwoordig veel verschillende versies, kies hieronder welke versie bij u van toepassing is.

Outlook 2007
Outlook 2010
Outlook.com
Outlook Express
Om uw e-mailgesprekken zichtbaar te maken in Outlook 2007 kunt u het volgende doen:

Start het programma Outlook.

Selecteer het bewuste bericht.Klik met de rechtermuisknop op het bewuste bericht en kies 'Berichtopties'.Ga met de cursor (pijltje) in de kolom staan achter 'Internetheaders' en selecteer alle getoonde tekst (Ctrl + a) binnen deze kolom en kopieer (Ctrl + c) dit.Plak (Ctrl + v) gekopieerde gegevens in het programma Kladblok, Wordpad of Word.

Sla het bestand op of print dit bestand en neem dit mee wanneer u aangifte gaat doen.
Om uw e-mailgesprekken zichtbaar te maken in Outlook 2010 kunt u het volgende doen:

Hieronder wordt beschreven hoe u e-mailheaders kunt veiligstellen van een bericht dat u ontvangen heeft met het programma Outlook 2010.

Start het programma Outlook Selecteer het bewuste bericht.Dubbelklik op de bewuste regel van het bewuste e-mailbericht. Het e-mailbericht zelf wordt nu geopend in een nieuw venster.Klik linksboven op de tab 'Bestand'.Klik op onderaan in het venster op 'Eigenschappen'.Er wordt een nieuw venster 'Eigenschappen' geopend. Ga met de cursor (pijltje) in de kolom staan achter 'Internetheaders' en selecteer alle getoonde tekst (Ctrl + a) binnen deze kolom en kopieer (Ctrl + c) dit. Plak (Ctrl + v) de gekopieerde gegevens in het programma Kladblok, Wordpad of Word. Sla het bestand op of print dit bestand en neem dit mee wanneer u aangifte gaat doen.
Om uw e-mailgesprekken zichtbaar te maken in Outlook.com kunt u het volgende doen:

Hieronder wordt beschreven hoe u e-mailheaders kunt veiligstellen van een bericht dat u ontvangen heeft met het programma Outlook.com (webmail). Op 31 juli 2012 startte Microsoft met de dienst Outlook.com dat op lange termijn Hotmail zal moeten vervangen. Tegenwoordig bestaat Hotmail.com niet meer.


Klik hier als u Apple gebruikt.


Log in op uw Outlook.com account en open de map waar de e-mail opgeslagen is.Open het bewuste e-mailbericht.Wanneer het bericht zichtbaar is klikt u op het woord 'Acties' rechtsboven in de hoek van het geopende mailtje. Er verschijnt dan een rolmenu.Klik op 'Berichtbron weergeven'. Er zal zich een nieuw tabblad openen.Selecteer alle getoonde tekst (Ctrl + a) en kopieer (Ctrl + c) dit.

Plak (Ctrl+ v) gekopieerde gegevens in het programma Kladblok of Word.

Sla het bestand op of print dit bestand en neem dit mee wanneer u aangifte gaat doen.


Apple:

Log in op uw Outlook.com account en open de map waar de e-mail opgeslagen is.Open het bewuste e-mailbericht.Wanneer het bericht zichtbaar is klikt u op het woord 'Acties' rechtsboven in de hoek van het geopende mailtje. Er verschijnt dan een rolmenu.Klik op 'Berichtbron weergeven'. Er zal zich een nieuw tabblad openen.Selecteer alle getoonde tekst (Cmd + a) en kopieer (Cmd + c) dit.

Plak (Cmd + v) gekopieerde gegevens in het programma Teksteditor of Word.

Sla het bestand op of print dit bestand en neem dit mee wanneer u aangifte gaat doen.
Om uw e-mailgesprekken zichtbaar te maken in Outlook Express kunt u het volgende doen:


Start het programma Outlook Express.

Selecteer het bewuste bericht.

Klik met de rechtermuisknop op het bewuste bericht en kies 'Eigenschappen'.

Klik bovenin het geopende scherm op de tab 'Details'.

Klik onderin in de tab 'Details' op de knop 'Bron van het bericht...'.

Ga met de cursor (pijltje) in het nieuw geopende venster staan en selecteer alle getoonde tekst (Ctrl + a) binnen dit venster en kopieer (Ctrl + c) dit.

Plak (Ctrl + v) gekopieerde gegevens in het programma Kladblok, Wordpad of Word.

Sla het bestand op of print dit bestand en neem dit mee wanneer u aangifte gaat doen.


Voor Apple:

Start het programma Outlook Express.

Selecteer het bewuste bericht.

Klik met de rechtermuisknop op het bewuste bericht en kies 'Eigenschappen'.

Klik bovenin het geopende scherm op de tab 'Details'.

Klik onderin in de tab 'Details' op de knop 'Bron van het bericht...'.

Ga met de cursor (pijltje) in het nieuw geopende venster staan en selecteer alle getoonde tekst (Cmd + a) binnen dit venster en kopieer (Cmd + c) dit.

Plak (Cmd + v) gekopieerde gegevens in het programma Kladblok, Wordpad of Word.

Sla het bestand op of print dit bestand en neem dit mee wanneer u aangifte gaat doen.