Internetsporen.nl
oplichtingWelk strafbaar feit

Bankhelpdeskfraude

“U spreekt met de bank. Uw bankrekening is gehackt. U moet snel uw geld overmaken naar een kluisrekening!”

Wat is bankhelpdeskfraude?

De oplichter belt in de meeste gevallen met een vals nummer. Door een truc lijkt het dat uw bank belt (spoofing) doordat de naam van uw bank of een normaal nummer op uw scherm verschijnt. De zogenaamde ‘nepbankmedewerker’ verteld dat uw bankrekening gehackt is. Dit is echter niet waar, maar zo probeert de oplichter u ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichter zal u vragen om uw geld naar een ‘kluisrekening of ‘veilige rekening’ over te maken. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf. Het is zelfs mogelijk dat u geholpen wordt door de oplichter met het overmaken van het geld.

Wanneer u slachtoffer van bankdeskfraude bent geworden dan is het van belang dat u hiervan aangifte doet bij de politie. Tevens is het van belang dat u zoveel mogelijk (digitale) sporen veilig stelt, zodat de politie mogelijk een vervolgonderzoek kan uitvoeren.

Hieronder staan een aantal mogelijkheden hoe het contact is ontstaan, hoe dit verder is verlopen en wat u, in opdracht van de oplichter, heeft moeten doen. Klik op de ‘+’ als dit voor u geldt. De handelingen die u moet verrichten zullen automatisch zichtbaar worden.

Hoe is het contact ontstaan?
U werd gebeld
Werd u gebeld door uw oplichter?
– Noteer zowel het telefoonnummer als de eventuele schermnaam van de oproep van uw oplichter. Maak hier eveneens een schermafbeelding van.
U heeft ook via e-mail contact gehad via e-mail
Heeft u een e-mail(s) ontvangen?
– Sla de e-mail op, stel de e-malheaders veilig en maak eventueel een schermafbeelding van dit bericht.
– Stel de emailheaders veilig van deze berichten. Let op! E-mailheaders kunnen alleen veiliggesteld worden door gebruik te maken van een computer.
U heeft nog op een andere wijze contact gehad
Heeft u nog via een andere manier, zoals een chat-app, contact gehad?
Verzamel zo veel mogelijk informatie zoals gebruikersgegevens van de oplichter. Maak hiervan ook schermafbeeldingen.

Wanneer het mogelijk is maak dan van al deze handelingen zoveel mogelijk schermafbeeldingen (AndroidiPhoneMacWindows) of schermopnames. Zorg er voor dat, wanneer u de bestanden aan de politie geeft, deze in chronologische volgorde staan zodat het voor de onderzoekers gemakkelijk is uw zaak te doorgronden.

Heeft u ‘ondersteuning’ gekregen?

Mogelijk heeft de oplichter u aangeboden om te helpen/ondersteunen bij de overboeking. Het is belangrijk dat duidelijk blijkt op welke manier de oplichter dit deed of wilde doen. Eén van de mogelijkheden is het op afstand digitaal ‘meekijken’ via een daarvoor bestemd computerprogramma. In dat geval is onder andere van belang:

U moest een applicatie installeren
Moest u een applicatie installeren?
– Welke applicatie moest u installeren?
– Vanaf welke website moest u deze applicatie downloaden?
– Welke stappen moest u doorlopen?
– Werd de besturing van uw computer overgenomen?
– Zo ja, Welke handelingen voerde de oplichter uit op uw computer?
– Welk besturingsysteem (Apple – Windows) heeft u?
De transactie

Het is mogelijk dat u een transactie heeft gedaan en dan is het belangrijk dat u van deze transactie zoveel gegevens weet veilig te stellen.

U heeft een transactie gedaan
Na het afstaan van uw gegevens proberen daders daarmee vaak toegang te verkrijgen tot uw bankrekening. Hierbij is het belangrijk dat u informatie heeft over onderstaande vragen:
– Welke transactie heeft u (samen met de ‘bankmedewerker’ verricht?
– Hebben er, na deze eerste transactie, nog meer transacties plaatsgevonden?
– Naar welk bankrekeningnummer en tenaamgestelde zijn de transactie(s) overgemaakt?
– Welke omschrijving zijn er bij de transacties toegevoegd?
– Wel bedrag is er overgemaakt (en in welke valuta)?
– Voeg indien mogelijk een rekeningafschrift of schermafbeeldingen / exports met de transactie(s) bij de aangifte.
Schade en impact

Heeft u contact gehad met uw bank? In sommige gevallen vergoed een bank de schade. Is het bekend of uw bank de schade zal vergoeden?
– Wat is het totale schadebedrag?
– Heeft u een referentienummer of contactpersoon bij uw bank?

Wanneer het mogelijk is maak dan van al deze handelingen zoveel mogelijk schermafbeeldingen (AndroidiPhoneMacWindows) of schermopnames. Zorg er voor dat, wanneer u de bestanden aan de politie geeft, deze in chronologische volgorde staan zodat het voor de onderzoekers gemakkelijk is uw zaak te doorgronden.

Meer informatie

Politie.nl
Webapp Cybercrime