Internetsporen.nl
oplichtingphishingWelk strafbaar feit

Bankphishing

U heeft een bericht ontvangen waarin u wordt gevraagd om bijvoorbeeld uw bankgegevens te verifiëren of een nieuwe bankpas aan te vragen. Wanneer u op de link in het bericht klikt, komt deze op een valse (bank)website. Via deze website proberen criminelen uw bankgegevens te bemachtigen. Met de door u ingevulde gegevens wordt vervolgens geld van uw rekening gehaald.

Het phishing-bericht
Hoe bent u met de phishing in aanraking gekomen? Wat stond er in het bericht en hoe is bent u overgehaald om op de link te klikken? Wanneer u aangifte doet bij de politie, is het van belang dat u zoveel mogelijk informatie verzameld Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden hoe u de link heeft ontvangen.

Hoe heeft u het phishingbericht ontvangen?
SMS Bericht ontvangen
Heeft u een phishing SMS-bericht ontvangen?
Maak een schermafbeelding van dit bericht en voeg deze, wanneer u aangifte doet bij de politie, toe aan uw aangifte.
E-mail ontvangen
Heeft u een phishing e-mail ontvangen?
Sla de e-mail op, stel de e-malheaders veilig en maak eventueel een schermafbeelding van dit bericht en al deze bestanden, wanneer u aangifte doet bij de politie, toe aan uw aangifte. E-mailheaders kunnen alleen veiliggesteld worden door gebruik te maken van een computer.
Chat-app, Marktplaats of anders
Heeft u een phishing-bericht ontvangen via een andere weg, zoals een chat-app of Marktplaats?
Verzamel zo veel mogelijk informatie zoals gebruikersnamen van zowel u als de dader. Noteer in het geval van Marktplaats ook de advertentienummers, schermnamen en gebruikersnummers. Maak schermafbeeldingen van de berichten en voeg deze bestanden, wanneer u aangifte doet bij de politie, toe aan uw aangifte.

Wanneer het mogelijk is maak dan van de gevraagde handelingen zoveel mogelijk schermafbeeldingen (AndroidiPhoneMacWindows) of schermopnames.

Wat werd u gevraagd te doen?
U moest op een link klikken
Probeer onderstaande vragen te beantwoorden.
Wat zag u na het klikken op de link?
Hoe zag het scherm eruit?
– Wat was de domeinnaam / url waar deze pagina op te vinden was?
– Welke stappen moest u op de valse website doorlopen?
– Werd u gevraagd om bijvoorbeeld een identifier te gebruiken om een betaling te voldoen of in te loggen?
– Stond er een bedrag en/of omschrijving in beeld?
– Welke gegevens heeft u ingevuld op de website?
– Wat zag u nadat u alle stappen had doorlopen?
U moest uw bankpas opsturen
In sommige gevallen wordt u gevraagd uw bankpas op te sturen. Als daar sprake van is, dan is de volgende informatie van belang:
– Naar welk adres heeft u uw bankpas opgestuurd?
– Op welke datum heeft u uw bankpas opgestuurd?
– Heeft u uw ‘oude’ bankpas doorgeknipt?
U heeft een transactie gedaan
Na het afstaan van uw gegevens proberen daders daarmee vaak toegang te verkrijgen tot uw bankrekening. Hierbij is het belangrijk dat u informatie heeft over onderstaande vragen:
– Wat voor transacties hebben er na het verstekken van de gegevens plaatsgevonden?
– Voor de aangifte bij de politie is het van belang dat uw rekeningnummer, de tenaamstelling van de rekening en de gebruikers van de rekening worden gegeven.
– Naar welk bankrekeningnummer en tenaamgestelde heeft u de transactie(s) overgemaakt?
– Welke omschrijving heeft u bij de transacties toegevoegd?
– Wel bedrag heeft u overgemaakt?
– Voeg indien mogelijk een rekeningafschrift of schermafbeeldingen / exports met de transactie(s) bij de aangifte.

Schade en impact
Heeft u contact gehad met de bank? In sommige gevallen vergoed een bank de schade. Is het bekend of uw bank de schade zal vergoeden?
Wat is het totale schadebedrag?
Heeft u een referentienummer of contactpersoon bij de bank?

Wanneer het mogelijk is maak dan van al deze bovengenoemde handelingen zoveel mogelijk schermafbeeldingen (AndroidiPhoneMacWindows) of schermopnames. Zorg er voor dat, wanneer u de bestanden aan de politie geeft, deze in chronologische volgorde staan zodat het voor de onderzoekers gemakkelijk is uw zaak te doorgronden.