Internetsporen.nl
headerLaatsteNieuws

Check, check, double check!

Voordat je een aankoop gaat doen via een handelssite of een site waar je goederen kunt kopen die allemaal super kortingen hebbes het raadzaam om de site, of de verkopergegevens even te verifiëren. Op internetsporen.nl zijn nu twee tools beschikbaar die u kunt gebruiken om te verifiëren of het mogelijk malafide of bonafide is.

De “Check verkopergegevens-tool” is een tool die de data haalt van politie.nl. Via deze tool kunt u de navolgende gegevens controleren:

– Rekeningnummer (gebruik alleen letters en cijfers, bijvoorbeeld NL12BANK0123456789) 
– E-mailadres (niet van toepassing voor Marktplaats-adressen – lees meer)
– Telefoonnummer (gebruik alleen cijfers, bijvoorbeeld 0201234567)
– De url van een webwinkel (bijvoorbeeld www.eenwinkel.nl)

De “Scamadviser-tool” is een tool die helpt om te controleren of een website veilig is of juist niet. Scamadviser helpt consumenten de juiste keuze te maken op basis van een algoritme dat voor iedere website een zogenaamde ‘review score’ vaststelt. Van alle websites in Nederland zijn 1,1% scams, zo blijkt uit onderzoek van Scamadviser onder 280.000 websites. Scamadviser raadt 8% van alle Nederlandse websites aan om eerst verder onderzoek te doen, alvorens te kopen of contactgegevens achter te laten. Ten opzichte van andere landen doet Nederland het wel goed. Hieronder kunt u websites laten controleren of dit een malafide site is.

LET OP!
Als uw zoekactie naar mogelijke meldingen over de (ver)koper niets oplevert, wil dit NIET zeggen dat u geen enkel risico loopt bij een verdere transactie. U kunt aan de check dan ook geen rechten ontlenen. Het wil alleen zeggen dat er op dit moment geen (negatieve) meldingen bekend zijn waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van een strafbaar feit. Blijf dus altijd alert en gebruik uw gezonde verstand. Wanneer iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo!