Internetsporen.nl
Nieuwsoplichting

ID-fraude

ID-fraude, ook wel identiteitsfraude genoemd, is een vorm van bedrog waarbij iets of iemand zich voordoet als iemand anders. Bijvoorbeeld spullen huren met de paspoortgegevens van iemand anders. Of iemands inloggegevens gebruiken om in te breken in een systeem.

U kan dus op meerdere manieren slachtoffer worden van ID-fraude. Op internetsporen.nl vindt u een aantal tips waar u mogelijk nog sporen kan veiligstellen die de echte identiteit van de dader(s) kunnen achterhalen.

Bent u slachtoffer geworden van identiteitsfraude? Meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten. Op de website van de rijksoverheid vindt u het meldingsformulier en informatie hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen. Is (een kopie van) uw identiteitsbewijs misbruikt of heeft u een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt aan een oplichter? Dan is het vaak verstandig om een nieuw identiteitsdocument aan te vragen bij uw gemeente. Het nieuwe document bevat een nieuw documentnummer. Doet iemand zich daarna nog als een ander voor met het oude document? Dan kunt u achteraf aantonen dat u het niet bent geweest.